kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Regional folkhälsopolitik

I Örebro län har kommunerna, Region Örebro län, länsstyrelsen, Örebro läns idrottförbund och Örebro läns bildningsförbund/SISU idrottsutbildarna ett tydligt uttalat ansvar i folkhälsoarbetet.

Kommunerna och Region Örebro län har tecknat särskilda folkhälsoavtal länsdelsvis för perioden 2012 - april 2017. Dessa avtal bygger bl a på den folkhälsoplan för Örebro län som antogs av landstingsfullmäktige i februari 2012. Folkhälsoplanen utgår från Sveriges nationella folkhälsomål och dess elva målområden och belyser det arbete som Region Örebro län och kommunerna i länet prioriterar åren 2012-2017 för att stärka och främja länsbefolkningens hälsa.
Region Örebro län har även folkhälsoavtal med Örebro läns Idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna samt med Örebro läns bildningsförbund.

1 februari 2013 genomfördes en länskonferens "Social hållbarhet och jämlik hälsa - ur ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv". Underlagsmaterial till denna konferens hittar du här.

Regionfullmäktige tillsatte under 2015 en kommission för jämlik hälsalänk till annan webbplats vars uppdrag är att påvisa och föreslå åtgärder för att minska framtida systematisk ojämlikhet i hälsa hos befolkningen. Kommissionsarbetet leds av regionens fokusberedning för folkhälsalänk till annan webbplats.


Informationsägare: Folkhälsoteamet i norra Örebro län
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2017-04-10 16.28

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen