kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Örebro län

Region Örebro län genomför regelbundet kartläggningar av länsbornas liv och hälsa. Materialen kan också brytas ner på kommun-/skolnivå.

Folkhälsan bland länsbefolkningen finns beskrivet i flera olika rapporter. Läs mer härlänk till annan webbplats.

Läs mer om Region Örebro läns befolkningsundersökningar härlänk till annan webbplats.

Informationsägare: Folkhälsoteamet i norra Örebro län
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2017-04-10 16.29


Kontakt

Folkhälsostrateg
Vakant

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen