kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Hur mår befolkningen?

Det finns gott om kartläggningar av hur befolkningen i Sverige mår. Det görs bland annat regelbundna enkätstudier såväl nationellt som regionalt och lokalt. Här presenteras kort olika nationella kartläggningar som ligger till grund för beskrivningar av befolkningens hälsa.

Statens Folkhälsoinstitut genomför årligen en nationell folkhälsoenkät "Hälsa på lika villkor" som ger underlag för beskrivning av befolkningens hälsa. Läs mer härlänk till annan webbplats

I den nationella Folkhälsopolitiska rapporten 2010 redovisar Statens Folkhälsoinstitut nuläget för befolkningens hälsa bl a utifrån de nationella folkhälsomålen. Läs mer härlänk till annan webbplats

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2009 och 2014 redovisat Öppna Jämförelser för folkhälsa. Syftet är att ge information om kvalitet, resultat och kostnader för landets kommuner och landsting/regioner. Läs mer härlänk till annan webbplats

Statistiska Centralbyrån (SCB) har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av svenska folkets levnadsförhållanden Läs mer härlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten redovisar med jämna mellanrum folkhälsorapporter. Den senaste publicerades 2016. Läs mer härlänk till annan webbplats. Folkhälsomyndigheten publicerar också regelbundet indikatorer för att följa folkhälsans utveckling på kommunnivå i sk Folkhälsodata, läs mer härlänk till annan webbplats.

Socialstyrelsen redovisar också med jämna mellanrum sociala rapporter. Den senaste kom 2010. Läs mer härlänk till annan webbplats

I vänsterspalten hittar du ytterligare kartläggningar på regional och lokal nivå.

Informationsägare: Folkhälsoteamet i norra Örebro län
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2017-04-10 16.29


Kontakt

Folkhälsostrateg
Vakant

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen