kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Strategiskt folkhälsoarbete


Folkhälsa handlar om befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn både till nivåer och hälsans fördelning inom olika grupper av kommuninvånare. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan ska vara så bra som möjligt utan också att den ska vara så jämlikt fördelad som möjligt

Folkhälsoarbete innebär planering, genomförande och utvärdering av insatser som främjar en jämlik hälsa i befolkningen på grupp- och samhällsnivå. Det handlar om utvecklingsarbete inom olika verksamheter på flera nivåer, både generellt och riktat, samt att utifrån etablerad forskning och kunskap implementera kunskap och lämpliga metoder.

Den regionala folkhälsoplanen 2012 - 2017 med länsmål kan du läsa  här.

Folkhälsoavtalet mellan Region Örebro län (tidigare Örebro läns landsting) och kommunerna i norra Örebro län för 2012 - april 2017 finns här.

Informationsägare: Folkhälsoteamet i norra Örebro län
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2017-04-10 16.27


Kontakt:

Folkhälsostrateg
Vakant
Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen