kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Kontakta oss

Det är vi som tillsammans med kommunernas förvaltningar och verksamheter arbetar med folkhälsa i norra Örebro län:

                 Utvecklingsledare barn och unga
                 Peter Björklund
                 0587-811 66
                 073-092 85 47
                 E-post: peter.bjorklund@nora.se
                   Folkhälsoutvecklare
                   Susann Cederlund
                   0587-811 64
                   E-post susann.cederlund@nora.se


                 
                  Folkhälsostrateg 
                  Vakant
                  
                  
                  

                     
                      Hälsoutvecklare folkhälsoenheten ÖLIF
                      Jonas Karlsson
                      019-17 55 04
                      E-post: jonas.karlsson@olif.se


                    
                     Folkhälsoutvecklare
                     Linda Sköldebrink
                     0587-812 62
                     070-652 95 95
                     E-post linda.skoldebrink@nora.se


Informationsägare: Folkhälsoteamet i norra Örebro län
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2017-04-10 16.20

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen