kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Nationella kommissionen för jämlik hälsa

Den nationella kommissionen för jämlik hälsa ska senast den 31 maj 2017 lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Ett delbetänkande lämnades till regeringen i slutet av augusti 2016.

Kommissionens huvudsakliga fokus är på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället samt mellan könen.Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. 

Under hösten har även tre underlagsrapporter lämnats till kommissionen:
1. Ekonomiskt bistånd: försörjningsvillkor och marginalisering - ett hinder för jämlik hälsa?
2. Arbete, arbetslöshet och jämlik hälsa - en kunskapsöversikt
3. Fattigdom, inkomst och jämlik hälsa

Läs mer om rapporterna och kommisssionens arbete här.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2017-01-03 15.48

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen