kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Nationella kommissionen för jämlik hälsa

Den nationella kommissionen för jämlik hälsa ska senast den 31 maj 2017 lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Ett andra delbetänkande lämnades till regeringen i slutet av januari 2017.

Kommissionen lägger i sitt andra betänkande förslag för att utveckla och förstärka det folkhälsopolitiska ramverket. Här ingår ett tydligare mål och målområden med stärkt fokus på jämlik hälsa. Vidare föreslås att ett brett strategiarbete för en god och jämlik hälsa där del- och etappmål ska utformas i samverkan mellan relevanta aktörer. Även förstärkta och förtydligade uppdrag till centrala aktörer föreslås, liksom en utveckling av uppföljningen och utvärderingen av folkhälspolitiken. Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2017-02-21 10.53

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen