kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Mötesplats social hållbarhet

Samtliga kommuner i norra Örebro län deltar i Mötesplats social hållbarhet som är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter.

Mötesplatsen, som samordnas av SKL och Folkhälsomyndigheten, anordnar fortlöpande konferenser och seminarier för att stärka det lokala arbetet med jämlik hälsa och social hållbarhet. Ambitionen är att genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidra till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsens aktiviteter är öppna för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och idéburen sektor. Mötesplatsen är också ett medlemsforum för kommuner och landsting. Läs mer härlänk till annan webbplats.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2017-01-11 16.29

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen