kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Nyhetsarkiv

 • 2017-02-21 11:02

  Arbete för ett jämlikt Göteborg


  Göteborgs stad arbetar systematiskt för att minska skillnaderna i hälsa bland kommuninvånarna
  Inriktningen är följande: "Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla. I ett samhälle där skillnader i livsvillkor och hälsa är små mår även de som har det bäst ännu bä...
  Läs mer
 • 2017-02-21 10:47

  Nationella kommissionen för jämlik hälsa


  Den nationella kommissionen för jämlik hälsa ska senast den 31 maj 2017 lämna förslag som kan bidra ...
  Kommissionen lägger i sitt andra betänkande förslag för att utveckla och förstärka det folkhälsopolitiska ramverket. Här ingår ett tydligare mål och målområden med stärkt fokus på jämlik hälsa. Vidare...
  Läs mer
 • 2017-01-03 16:01

  Mötesplats social hållbarhet


  Samtliga kommuner i norra Örebro län deltar i Mötesplats social hållbarhet som är ett forum för att ...
  Mötesplatsen, som samordnas av SKL och Folkhälsomyndigheten, anordnar fortlöpande konferenser och seminarier för att stärka det lokala arbetet med jämlik hälsa och social hållbarhet. Ambitionen är att...
  Läs mer

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen