Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Nyhetsarkiv

 • 2017-01-03 16:01

  Mötesplats social hållbarhet


  Samtliga kommuner i norra Örebro län deltar i Mötesplats social hållbarhet som är ett forum för att ...
  Mötesplatsen, som samordnas av SKL och Folkhälsomyndigheten, anordnar fortlöpande konferenser och seminarier för att stärka det lokala arbetet med jämlik hälsa och social hållbarhet. Ambitionen är att...
  Läs mer
 • 2017-01-03 15:45

  Nationella kommissionen för jämlik hälsa


  Den nationella kommissionen för jämlik hälsa ska senast den 31 maj 2017 lämna förslag som kan bidra ...
  Kommissionens huvudsakliga fokus är på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället samt mellan könen.Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkba...
  Läs mer

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen