kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Drogförebyggande arbete

Det nationella målet för det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) är "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk."
 

I Örebro län finns drogförebyggande mål dels i länets folkhälsoplanlänk till annan webbplats, dels i Region Örebro läns program för social välfärdlänk till annan webbplats

Länets ANDT-förebyggande arbete samordnas av länsstyrelsen samt Samhällsråd T som består av representanter från Länsstyrelsen Örebro, Region Örebro län samt polismyndigheten i länet. Läs mer på länsstyrelsens hemsida härlänk till annan webbplats.  

Regeringen har fastställt en ny strategi för ANDT-arbetet 2016-2020länk till annan webbplats
Det övergripande målet är "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".
Sex mål ska tillsammans bidra till att uppnå detta:

  1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.


Informationsägare: Folkhälsoteamet i norra Örebro län
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2016-12-15 15.04


Kontakt

Folkhälsoutvecklare
Linda Sköldebrink
Tfn 0587-812 62
E-post linda.skoldebrink@nora.se

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen