kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Likabehandlings- & antimobbningsarbete

Elever och personal är skyddade enligt lag mot kränkningar och diskriminering. Sedan 2009 regleras arbetet för eleverna genom skollagen och diskrimineringslagen.

Varje år måste varje förskola/skola utveckla en likabehandlingsplan som beskriver konkreta insatser för att:

1) främja trygghet och trivsel,
2)förebygga diskriminering och kränkningar samt
3) åtgärda misstänkta/upptäckta kränkningar.

Folkhälsoteamet kan stötta förskolor och skolor exempelvis genom att medverka i en likabehandlingsgrupp som reviderar likabehandlingsplanen eller genom att hålla utbildningar och processdagar för personalgrupper, där lagstiftning, statistik och verksamma metoder  varvas med gruppdiskussioner och värderingsövningar.

Informationsägare: Folkhälsoteamet i norra Örebro län
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2016-12-20 16.29

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen