kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Barn och ungas hälsa

Barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet. Livsvillkor och levnadsvanor under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hälsan under hela livet.

Viktiga utgångspunkter i arbetet är hälsans bestämningsfaktorer och kunskaper om skydds- och riskfaktorer. Genom att identifiera och stärka faktorer på olika nivåer i samhället som får barn och unga att må bra, skapas förutsättningar och möjligheter till en god hälsa, till exempel politiska beslut, i skola, förskola och hemmet.

Folkhälsoteamet erbjuder metod- och kunskapsstöd inom strategiskt hälsofrämjande arbete med barn och unga samt tar fram beslutsunderlag och analys av barn och ungas livsvillkor och levnadsvanor.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2017-01-13 09.21

Kontakt

Utvecklingsledare barn och unga
Peter Björklund
Tfn 0587-811 66
E-post: peter.bjorklund@nora.se

Folkhälsoutvecklare
Susann Cederlund
Tfn 0587-811 64
E-post susann.cederlund@nora.se

Folkhälsoutvecklare
LInda Sköldebrink
Tfn 0587-812 62
E-post linda.skoldebrink@nora.se

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen