kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län

Äldres hälsa

Andelen äldre i befolkningen ökar och alltfler når också riktigt höga åldrar.
Men att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är större än vad vi tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser genom hela livet, även upp i höga åldrar har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten hos äldre personer. Det är med andra ord aldrig för sent för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Erfarenheterna visar att det finns fyra områden som är speciellt viktiga för att man som äldre ska må bra:

  • Social gemenskap
  • Delaktighet/meningsfullhet, att känna sig behövd
  • Fysisk aktivitet
  • Bra matvanor

Kommunerna i norra Örebro län arbetar med förebyggande hembesök vilket innebär att eventuella säkerhetsrisker åtgärdas på tidigt stadium.

Folkhälsoteamet erbjuder metodstöd i form av personalutbildningar kring t ex fallskador, kost och fysisk aktivitet. Vid behov finns folkhälsoteamet också med som metodstöd i kommunernas strategiska arbete kring äldres hälsa.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Linnéa Hedkvist 2016-12-09 14.22

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen