kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun

Välkommen till folkhälsoteamet!


Här presenterar vi vårt arbete med folkhälso­frågor för kommunerna i norra Örebro län


Folkhälsoteamet är en resurs för dig som arbetar i kommunal verksamhet, är tjänsteperson eller förtroende­vald i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun.

Genom hemsidan vill vi ge aktuell information samt metod- och kunskapsstöd i lokalt folkhälsoarbete.


Nyheter

Nyhetsarkivet

  • Nationella kommissionen för jämlik hälsa
    Läs mer

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen