Hällefors kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun kommunvapen för de 4 kommunerna i Norra länsdelen i Örebro län

Välkommen till folkhälsoteamets webbplats för folkhälsoarbetet i norra Örebro län!

I Örebro främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors rätt till lika villkor för hälsa och livskvalitet. Barn och ungdom samt äldre är prioriterade målgrupper. (Folkhälsoplan Örebro län 2012-2015)

Folkhälsoteamet är en resurs för dig som arbetar i kommunal verksamhet, är tjänsteman eller förtroende­vald i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun.

Genom hemsidan vill vi ge aktuell information samt metod- och kunskapsstöd i lokalt folkhälsoarbete.


Folkhälsoteamet är ett samarbete mellan de fyra kommunerna i norra Örebro län och det folkhälsoavtal 2012-2015 som tecknats mellan kommunerna och Region Örebro län.

Örebro läns idrottsförbund, Örebro läns bildningsförbund och Länsstyrelsen i Örebro län är andra samverkanspartners.

Nyheter

Nyhetsarkivet

  • Fimpaaa! - en sluta röka app för unga
    Läs mer

Länkar till samarbetspartners

Region Örebro län

Örebroläns idrottsförbund

Örebro läns bildningsförbund

Länsstyrelsen i Örebro län

Folkhälsoteamet i norra Örebro län, Tingshuset, 713 80 Nora
Besöksadress: Tingshuset, Nora, Telefon 0587-810 00
E-post: folkhalsoteamet@nora.se

Om webbplatsen